آمار ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد محیط زیست در آزمون سال 92 - کارشناسی ارشد محیط زیست

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد محیط زیست در آزمون سال 92

شنبه 16 آذر‌ماه سال 1392


در این پست ظرفیت پذیرش در دانشگاه هایی که این رشته رو دارند به تفکیک روزانه - شبانه -  پیام نور -  غیر انتفاعی و کل ظرفیت پذیرش شده در سال 92 رو آوردم. امیدوارم این مطلب بتونه بهتون کمک کنه...


تعداد دانشجویان روزانه در گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین : 22 نفرتعداد دانشجویان روزانه در گرایش آلودگی  محیط زیست : 41 نفر


تعداد دانشجویان روزانه که گرایش برای آنها ذکر نشده است : 53 نفر ......گرایش در هنگام تحصیل مشخص می شود.


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده روزانه : 116 نفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم(شبانه)  : 78 مفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده (روزانه و نوبت دوم) : 194 نفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده در پیام نور : 30 نفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده در غیرانتفاعی : 15 نفر


تعداد کل پذیرفته شدگان در سال 92 : 239 نفرجداول دانشگاه ها های مختلف به تفکیک گرایش ها در ادامه مطلب


همچنین فایل word  همه اطلاعات این پست در ادامه مطلب


 

 

دانشگاه بیرجند

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

6 نفر

زن و مرد

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

12 نفر

زن و مرد

 

دانشگاه بیرجند در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه اراک

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

3 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

2 نفر

زن و مرد

 


دانشگاه تربیت مدرس

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

5 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور

دانشگاه تربیت مدرس در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه تهران

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

6 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج

نوبت دوم

---

4 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج

پردیس خودگردان

---

12 نفر

زن و مرد

محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع درجلفا


آموزشکده محیط زیست-کرج-سازمان حفاظت محیط زیست

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

آلودگی های محیط زیست

5 نفر

زن و مرد

با همکاری دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی کرج دانشگاه تهران

روزانه

ا

ارزیابی و آمایش سرزمین

5 نفر

زن و مرد

با همکاری دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی کرج دانشگاه تهران


دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

4 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

2 نفر

زن و مرد

 


 

دانشگاه شهید بهشتی

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

6 نفر

زن و مرد

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

10 نفر

زن و مرد

 

پردیس خودگردان

آلودگی های محیط زیست

15 نفر

زن و مرد

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

2 نفر

فقط زن

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

3 نفر

فقط زن

 

روزانه

---

4 نفر

فقط مرد

 

روزانه

آلودگی های محیط زیست

4 نفر

فقط مرد

 

نوبت دوم

---

1 نفر

فقط زن

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

فقط زن

 

نوبت دوم

---

1 نفر

فقط مرد

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

فقط مرد

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

زن و مرد

شیوه آموزش محور

نوبت دوم

---

3 نفر

زن و مرد

شیوه آموزش محور


دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان   

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

آلودگی های محیط زیست

4 نفر

زن و مرد

 

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

4 نفر

زن و مرد

 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

3 نفر

زن و مرد

 

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

4 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

آلودگی های محیط زیست

1 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

ارزیابی و آمایش سرزمین

2 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

زیستگاه ها و تنوع زیستی

2 نفر

زن و مرد

 

 

 

 دانشگاه کاشان

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

3 نفر

فقط مرد

محل تحصیل شهرستان آران و بیدگل

نوبت دوم

---

2 نفر

فقط مرد

محل تحصیل شهرستان آران و بیدگل


دانشگاه کردستان

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

6 نفر

زن و مرد

 

دانشگاه کردستان در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه گیلان-رشت

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

آلودگی محیط زیست

3 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

روزانه

ارزیابی و آمایش سرزمین

3 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

روزانه

زیستگاه ها و تنوع زیستی

3 نفر

زن و مرد

محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی واقع در صومعه سرا

دانشگاه گیلان-رشت در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد.


دانشگاه ملایر

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

8 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

6 نفر

زن و مرد

 


دانشگاه یزد

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

روزانه

---

12 نفر

زن و مرد

 

نوبت دوم

---

8 نفر

زن و مرد

 


دانشگاه پیامنور مرکز تهران شرق

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

پیام نور

ارزیابی و آمایش سرزمین

15 نفر

زن و مرد

 

ارزیابی و آمایش سرزمین

15 نفر

زن و مرد

شیوه آموزش محور


موسسه غیر انتفاعی بهاران- گرگان

دوره

گرایش

تعداد

جنسیت

توضیحات

غیر انتفاعی

---

15 نفر

زن و مرد

 

موسسه غیر انتفاعی بهاران- گرگان در دوره نوبت دوم دانشجو نمی پذیرد .

 

تعداد دانشجویان روزانه در گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین : 22 نفر


تعداد دانشجویان روزانه در گرایش آلودگی محیط زیست : 41 نفر


تعداد دانشجویان روزانه که گرایش برای آنها ذکر نشده است : 53 نفر ......گرایش در هنگام تحصیل مشخص می شود.


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده روزانه : 116 نفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم(شبانه)  : 78 مفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده (روزانه و نوبت دوم) : 194 نفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده در پیام نور : 30 نفر


تعداد کل دانشجویان پذیرفته شده در غیرانتفاعی : 15 نفر


تعداد کل پذیرفته شدگان در سال 92 : 239 نفر


اگه این اطلاعات برات جالب بود و تونست راهنماییت کنه یه لایک 1 ثانیه ای بزن یا یه لطف بیشتر کن و یک نظر بده چون خودت هم بخوایی اینا رو جمع و جور و تایپ کنی حداقل یکی دو روز وقت می بره پس این لطف رو دریغ نکن...


مرسی-محسندانلود فایل word این مطالب

نظرات (6)
یه دنیا ممنووووووووووووووووووووووووووووووووووون
پاسخ:
خوشحالم از خوشحالی شما !!!
مرسی آقا محسن بابت اطلاعات
هر کسی اینقدر وقت نمیذاره تا به بقیه بخواد همچین لطفی کنه و کلی بررسی کنه و این اطلاعات رو بیرون بکشه تا بقیه بیان و استفاده کنن.

عالی بود. خسته نباشی
پاسخ:
خواهش...
قابلی نداشت !
مرسی از لطف شما... .
ممنون لطف کردید . تشکر
پاسخ:
سپاس
کاش منبع اطلاعاتی تون رو هم قید می کردید. بازم ممنون
پاسخ:
منبع : دفترچه انتخاب کد محل-رشته سازمان سنجش
خیلی ممنون
کاش از اخرین رتبه های قبولی هم مطلعمون میکردین..
پاسخ:
بزودی حتما...
دمت گرم ، خیلی مفید بود
پاسخ:
سپاس
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد